دانلود Esplanade Market Solutions

افتتاح حساب دمو

بهترین روش دانستن الفبای تجارت آنلاین، کسب مهارتهای عملی اولیه و امتحان نمودن امکانات، افتتاح حساب دمو می باشد.

حساب دمو- پلتفورمی تحلیلی برای انتخاب با همان نمودارها، معاملات و قیمت ها، اما پول و وجوه مجازی می باشد، به همین دلیل هیچ ریسک مالی و ضرری به همراه نخواهد داشت.

پیشنهاد می کنیم بهنگام ثبت نام اطلاعات حقیقی را ذکر نمایید.

این امر امکان کسب پیشنهادها و مشاوره های رایگان حرفه ای را، به همراه تجارت سریعتر و موثرتر در بازارهای مالی، فراهم می آورد.

To open demo-account, please register personal account. After registration, click on “Accounts”, after on “Create Account”. In appearing menu choose “Demo Account” and start to learn and test your strategies.
Register استفاده بعنوان شبیه ساز حساب واقعی بهمراه اانجام تجارت با وجوه مجازی که امکان تست استراتژی های تجاری شما را فراهم آورد
سرعت در عمل می باشد ، بدین معنا که ما در پشت شما قرار داریم و در همان مسیری گام برمی داریم ،ضمن آنکه از STP اعمال سریع ما ،اعمال استفاده نمی کنیم Dealing desk تست استراتژی ها استراتژی های تجاری خود را قبل از آنکه وجوه واقعی خود را سرمایه گذاری کنید ،تست کنید و با پلتفورم های تجاری ،تجارت با جفت ارزی و فلزات گرانبها آشنا شوید. CFDs ،طلا و نفت بر روی کامپیوترهای شخصی ، تبلت و گوشی های اسمارت .تجارت با اسپرد های CFD تجارت با جفت ارزی ، با بهترین اجرا.Narrow