دانلود Esplanade Market Solutions

امنیت اطلاعات و وجوه مشتری

اطلاعات و پول، ارزشهای مهمی در اقتصاد امروز می باشد که می بایست آنطور که باید محافظت شوند.

وجوه نقد مشتری در حسابهای بانکی جداگانه نگهداری می شوند. وجوه مذکور غیربالانس و غیر قابل استفاده توسط شرکت اسپلند مارکت سولوشنز می باشد.

شرکتهای سرمایه گذاری موظف به اجرای استانداردهای مالی همچون طلب و جه می باشند. شرکت اسپلند مارکت سولوشنز از سطح کافی نقدینگی جهت پوشش تمامی سپرده (دپوزیت) مشتریان، نوسانات بالقوه موقعیت ارزی شرکتها و مخارج آنها حمایت و پشتیبانی می کند. گزارش جامع سالانه شرکت توسط حسابرسی غیروابسته به شرکت انجام می پذیرد.
محرمانه محرمانه و بی نام بودن تجارت آنلاین از طریق استفاده از نرم افزارهای روز، پروتکلهای امنیتی بین المللی حاصل می گردد، به زبان دیگر با شعب بانکی قابل بکارگیری ضمانت می نماییم که هر گونه اطلاعات در ارتباط با ذخیره سازی نگهداری وجوه پولی مشتریان برای دپوزیت با بهره گیری از سیستم قدرتمند امنیتی قابل قیاس با سطح حفاظتی سپرده های بانکی صورت می گیرد. حفاظت حفاظت از سپرده گذاری ها اولیه. ضمن تجارت در بازارهای مالی، روش های مالی با ریسک بالا بکار برده می شود. در کمپانی ما، سیستم اتوماتیک مدیریت و نظارت بر معاملات که از ضرر و زیان به مشتری جلوگیری می نماید، اعمال شده است. وجوه مشتریان تقسیم بندی وجوه نقدی و بودجه مشتریان و کمپانی در حسابهای بانکی مختلف گشایش یافته در بانکهای شریک-نهادهای مالی برجسته اروپایی، صورت می پذیرد . گارانتی رعایت شدید استانداردهای مالی بین المللی، منجمله تقاضای کافی بودن سرمایه و همچنین استانداردهای بالای حسابرسی. شفافیت شفافیت در روابط و همکاری با مشتریان. کمپانی ما در مقابل مشتریان بسیار شفاف عمل می کند. هر فرد می تواند در هر زمانی اطلاعات لازم را درباره شرکت ها، وضعیت حساب خود، سابقه (روند) عملیات و معاملات(گزارش های مالی) را