Yükləyirik Esplanade Market Solutions

Müştəri Məlumati və Vasitələrinin Təhlükəsizliyi

Məlumat və pul müasir iqtisadiyyatda əsas dəyərlərdir. Onlar müvafiq qaydada qorunmalıdır. Müştərilərin pul vəsaitləri ayırmış bank hesablarında saxlanılır. Həmin vəsaitlər balansdan kənar olmaqla Esplanade Market Solutions şirkəti tərəfindən istifadə edilə bilməz.

İnvestisiya firmaları kapital üzrə tələb daxil olmaqla ciddi maliyyə standartlarına cavab verməlidir. Esplanade Market Solutions şirkəti müştərilərin bütün depozitləri, şirkətin valyuta mövqelərinin potensial dəyişməsi və şirkətin xərclərinin ödənilməsi üçün kifayət qədər likvidliyə malikdir. Şirkətin ətraflı illik hesabatı sərbəst auditorlar tərəfindən aparılır.

Pul vəsaitləri və müştəri barədə məlumatın təhlükəsizliyi şirkətimizin fəaliyyətində əsas birinciliklərindən biri olduğundan biz öz fəaliyyətimizi aşağıdakı prinsiplərə şərtsiz riayət etməklə qururuq:
Məxfilik Onlayn-treydinqin məxfiliyi və gizliliyi bank sektoru tərəfindən eyni əhəmiyyətlə tətbiq edilən müasir proqram təminatı, beynəlxalq təhlükəsizlik protokollarından istifadə etməklə nail olunur… Saxlanma Müştərinin pul vəsaitlərinin depozitdə saxlanması bank əmanətlərinin qorunma səviyyəsi ilə müqayisə edilə bilən güclü təhlükəsizlik sistemindən istifadə etməklə təmin edilir. Qorunma İlkin pul qoyuluşlarının qorunması. Maliyyə bazarlarında ticarət zamanı yüksək riskli maliyyə alətləri istifadə edilir. Müştərilərin vəsaitləri Müştəri və şirkətin vəsaitlərinin tərəfdaş bankları – aparıcı Avropa maliyyə təşkilatlarında açılmış müxtəlif bank hesabları üzrə bölünməsi. Zəmanət Beynəlxalq maliyyə standartları, o cümlədən kapital kafiliyinə dair tələb, həmçinin yüksək audit standartlarına ciddi surətdə riayət edilməsi. Şəffaflıq Müştəri ilə münasibət və qarşılıqlı əlaqə şəffaflığı. Bizim şirkətimiz müştərilər üçün açıqdır. Hər kəs istənilən zaman şirkət, öz hesabının vəziyyəti, əməliyyat və əqd tarixi (maliyyə hesabatları) barədə lazımı məlumat əldə edə bilər.